Tajemství zámečnictví - Vybavenie pre zámočníkov a kľúčové služby

 
 
 
 

Tajemství zámečnictví

Kód produktu: Tajemství zámečnictví
Tajemství zámečnictví v českom jazyku
Cena: 21,90 €
 
 
 

Kniha je vypredaná. Vydavateľ ukončil tlač knihy.

„muž so zlatými rukami “, zbieral skúsenosti v montážnych spoločnostiach, v zámočníckych firmách ale predovšetkým v kľúčových službách. Je majtrom zámočníkom, kováčom a mechanikom. Je známy aj ako pedagóg. S týmto solídnym vzdelaním si otvoril vlastný úspešný podnik. Stal sa odborníkom na zámočnícku a bezpečnostnú techniku. Počas 20 rokov si robil poznámky o svojich skúsenostiach, ktoré zverejnuje v tejto jedinečnej knihe.

Táto kniha je napísaná jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom bez použitia mnohých odborných výrazov. Obsahuje návody, ako krok po kroku splniť aj náročné úlohy. Je určená všetkým, ktorý musia často a rýchlo otvárať dvere: Hačicom, policajtom, pracovníkom kľúčových služieb, domovníkom a zamestnancom podobných inštitúcií, ale aj záujemcom z radov laikov. Je to bezpochyby podarené súhrnné dielo, ktoré neponechá žiadnu otázku nezodpovedanú.

Obsahuje presné popisy ako otvoriť :

  • Cylindrické zámky
  • Staré zámky
  • Prídavné zámky
  • Iné druhy zámkov
  • Zabuchnuté dvere
  • Autá
  • Iné bezpečnostné zariadenia
  • Vŕtanie
  • Vibrácia
  • Výroba kľúčov

V Y P R E D A N É   V Y P R E D A N É   V Y P R E D A N É